Get Adobe Flash player

سایت در حال بروز رسانی می باشد. "مدرن تولز"

اخبار غیر آموزشی

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131
 • 132
 • 133
 • 134
 • 135
 • 136
 • 137
 • 138
 • 139
 • 140
 • 141
 • 142
 • 143
 • 144
 • 145
 • 146
 • 147
 • 148
 • 149
 • 150
 • 151
 • 152
 • 153
 • 154
 • 155
 • 156
 • 157
 • 158
 • 159
 • 160
 • 161
 • 162
 • 163
 • 164
 • 165
 • 166
 • 167
 • 168
 • 169
 • 170
 • 171
 • 172
 • 173
 • 174
 • 175
 • 176
 • 177
 • 178
 • 179
 • 180
 • 181
 • 182
 • 183
 • 184
 • 185
 • 186
 • 187
 • 188
 • 189
 • 190
 • 191
 • 192
 • 193
 • 194
 • 195
 • 196
 • 197
 • 198
 • 199
 • 200
 • 201
 • 202
 • 203
 • 204
 • 205
 • 206
 • 207
 • 208
 • 209
 • 210
 • 211
 • 212
 • 213
 • 214
 • 215
 • 216
 • 217
 • 218
 • 219
 • 220
 • 221
 • 222
 • 223
 • 224
 • 225
 • 226
 • 227
 • 228
 • 229
 • 230
 • 231
 • 232
 • 233
 • 234
 • 235
 • 236
 • 237
 • 238
 • 239
 • 240
 • 241
 • 242
 • 243
 • 244
 • 245
 • 246
 • 247
 • 248
 • 249
 • 250
 • 251
 • 252
 • 253
 • 254
 • 255
 • 256
 • 257
 • 258
 • 259
 • 260
 • 261
 • 262
 • 263
 • 264
 • 265
 • 266
 • 267
 • 268
 • 269
 • 270
 • 271
 • 272
 • 273
 • 274
 • 275
 • 276
 • 277
 • 278
 • 279
 • 280
 • 281
 • 282
 • 283
 • 284
 • 285
 • 286
 • 287
 • 288
 • 289
 • 290
 • 291
 • 292
 • 293
 • 294
 • 295
 • 296
 • 297
 • 298
 • 299
 • 300
 • 301
 • 302
 • 303
 • 304
 • 305
 • 306
 • 307
 • 308
 • 309
 • 310
 • 311
 • 312
 • 313
 • 314
 • 315
 • 316
 • 317
 • 318
 • 319
 • 320
 • 321
 • 322
 • 323
 • 324
 • 325
 • 326
 • 327
 • 328
 • 329
 • 330
 • 331
 • 332
 • 333
 • 334
 • 335
 • 336
 • 337
 • 338
 • 339
 • 340
 • 341
 • 342
 • 343
 • 344
 • 345
 • 346
 • 347
 • 348
 • 349
 • 350
 • 351
 • 352
 • 353
 • 354
 • 355
 • 356
 • 357
 • 358
 • 359
 • 360
 • 361
 • 362
 • 363
 • 364
 • 365
 • 366
 • 367
 • 368
 • 369
 • 370
 • 371
 • 372
 • 373
 • 374
 • 375
 • 376
 • 377
 • 378
 • 379
 • 380
 • 381
 • 382
 • 383
 • 384
 • 385
 • 386
 • 387
 • 388
 • 389
 • 390
 • 391
 • 392
 • 393
 • 394
 • 395
 • 396
 • 397
 • 398
 • 399
 • 400
 • 401
 • 402
 • 403
 • 404
 • 405
 • 406
 • 407
 • 408
 • 409
 • 410
 • 411
 • 412
 • 413
 • 414
 • 415
 • 416
 • 417
 • 418
 • 419
 • 420
 • 421
 • 422
 • 423
 • 424
 • 425
 • 426
 • 427
 • 428
 • 429
 • 430
 • 431
 • 432
 • 433
 • 434
 • 435
 • 436
 • 437
 • 438
 • 439
 • 440
 • 441
 • 442
 • 443
 • 444
 • 445
 • 446
 • 447
 • 448
 • 449
 • 450
 • 451
 • 452
 • 453
 • 454
 • 455
 • 456
 • 457
 • 458
 • 459
 • 460
 • 461
 • 462
 • 463
 • 464
 • 465
 • 466
 • 467
 • 468
 • 469
 • 470
 • 471
 • 472
 • 473
 • 474
 • 475
 • 476
 • 477
 • 478
 • 479
 • 480
 • 481
 • 482
 • 483
 • 484
 • 485
 • 486
 • 487
 • 488
 • 489
 • 490
 • 491
 • 492
 • 493
 • 494
 • 495
 • 496
 • 497
 • 498
 • 499
 • 500
 • 501
 • 502
 • 503
 • 504
 • 505
 • 506
 • 507
 • 508
 • 509
 • 510
 • 511
 • 512
 • 513
 • 514
 • 515
 • 516
 • 517
 • 518
 • 519
 • 520
 • 521
 • 522
 • 523
 • 524
 • 525
 • 526
 • 527
 • 528
 • 529
 • 530
 • 531
 • 532
 • 533

طرح ملی دادرس در مدارس شهرستان دماوند اجرایی شد

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

 

حمید فرهادیˈ عصر چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران اظهارکرد: اجرای طرح ملی دادرس (دانش آموزان آماده در روزهای سخت)، به دلیل بستری شدن حدود 15 هزار دانش آموز به علت حوادث مدرسه ای است.

وی افزود: همچنین هر سال تعداد زیادی مصدومیت خفیف هم در مدارس سراسر کشور رخ می دهد که جزو این آمار نیست.

فرهادی با بیان به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه دانش آموزان نونهالی که در اختیار دستگاه فرهنگی کشور قرار دارند عزیزترین و سرشار ترین سرمایه و ذخیره آینده این ملتند، گفت: برهمین اساس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر با همکاری معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پروش اقدام به اجرای طرح ملی دادرس در مدارس کرده است.

وی افزود: در طرح ملی دادرس بخشی از کمک های اولیه به مربیان و دانش آموزان مدارس سراسر کشور توسط مربیان ماهر و با سابقه آموزش داده می شود تا به هنگام حوادث قادر به ارائه خدمات و کمک های اولیه به حادثه دیدگان باشند.

رییس جمعیت هلال احمر شهرستان دماوند گفت: آموزش این دوره ها در هشت بخش صورت می گیرد که این بخش ها از ارزیابی اولیه و کنترل علائم حیاتی، تریاژ مقدماتی، حمل مصدوم، حمایت حیاتی پایه و احیای قلب و ریه، پانسمان و بانداژ، اسکان اضطراری و اطفاء حریق تشکیل می شود.

وی افزود: پس از پایان دوره طرح ملی دادرس، مربیان و دانش آموزان برای شرکت در المپیاد طرح دادرس آماده می شوند و در صورت موفقیت در مراحل شهرستانی و استانی، به المپیاد کشوری راه پیدا می کنند.

رییس جمعیت هلال احمر شهرستان دماوند در خصوص اجرای طرح دادرس در شهرستان دماوند بیان کرد: چندی قبل جلسه ای با رابطان هلال احمر و آموزش و پرورش در دماوند برگزار و در این جلسه رابطان نکات مختلف اجرای طرح را دریافت کردند و همچنین با نحوه اجرای آن در مدارس آشنا شدند.

فرهادی گفت: حدود یک ماه قبل مراحل تئوری طرح دادرس آغاز شده و قرار است پس از اتمام این مرحله، آموزش های تکمیلی و عملی آغاز می شود

وی خاطر نشان کرد: در این طرح، مربیان و دانش آموزان به دو بخش تقسیم شدند و پس از اینکه مربیان آموزش و پرورش آموزش های لازم را فرا گرفتند نوبت به دانش آموزان رسید که با همکاری مربیان مطرح آموزش های قسمت عملی مخصوصا در بخش اسکان اضطراری آغاز و ادامه دارد.

فرهادی از آموزش 15 مربی پرورشی و 130 دانش آموز در گام نخست خبر داد و افزود: هم اینک این آموزش ها به حدود 150 نفر از مربیان و دانش آموزان سطح شهرستان دماوند داده شده و همچنان ادامه دارد و حدود 250 نفر از دانش آموزان کارهای عملی خود را به انجام می رسانند.